Αθήνα

Μ’ άσπρα πουλιά και σύννεφα
τον ουρανό θα ντύσω
και τ’ όνομά σου αθάνατο
στην πέτρα θα κεντήσω.

Στο περιβόλι του Μαγιού
θα μπω για να διαλέξω
δάφνη μυρτιά κι αμάραντο
στεφάνι να σου πλέξω.

Αθήνα 
χαρά της γης
και της αυγής
μικρό γαλάζιο κρίνο.
Κάποια βραδιά
στην αμμουδιά
κοχύλι σου θα μείνω1
χαρά της γης
και της αυγής
μικρό γαλάζιο κρίνο.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 17]

1. Στις νεότερες εκτελέσεις έχει επικρατήσει το «γίνω».