Πέντε στρατηγοί

Πέντε στρατηγοί
—στρατηγοί
Στρατηγούλα μου—
πέντε στρατηγοί
κυβερνάν τη Γη.

Πότε στην Αγκόλα
πότε στο Σουδάν
τα τρυγάνε όλα
κι όλα τα μαδάν.

Πέντε στρατηγοί…

Πότε στην Κορέα
πότε στη Χιλή
τα περνάν ωραία
κι είναι παχουλοί.1

Πέντε στρατηγοί…

Τώρα στην Ευρώπη
πιάσανε μαγιά
κι έχουνε σαν τόπι
τη φτωχολογιά.

Πέντε στρατηγοί
—στρατηγοί
Στρατηγούλα μου—
πέντε στρατηγοί
τυραννάν τη Γη.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 318]

[From ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ. See page 315.]

1. Άλλοτε στην Κούβα
τώρα στη Χιλή
σκάψανε τη γούβα
κι είναι σιωπηλοί.