Το τραγούδι της Σειρήνας
(Με τ’ άσπρο μου μαντήλι)

Με τ’ άσπρο μου μαντήλι
θα σ’ αποχαιρετήσω
και για να μου ’ρθεις πίσω
στην εκκλησιά θα μπω.

 
Θ’ ανάψω το καντήλι
και το κερί θα σβήσω
τα μάτια μου θα κλείσω
και θα σ’ ονειρευτώ.

 
Γιατ’ είσαι λυπημένο
και δε μιλάς κι εσύ
πουλί ταξιδεμένο
σε μακρινό νησί; 

 
Είχα τα δυο σου χείλη
με τα δικά μου ταίρι1
μα της καρδιάς2 τ’ αστέρι
μην παίρνεις από δω.

 
Σου χάρισα κοχύλι
να το κρατάς στο χέρι
ως τ’ άλλο καλοκαίρι
που θα σε ξαναδώ.

 
Γιατ’ είσαι λυπημένο
και δε μιλάς κι εσύ
πουλί ταξιδεμένο
σε μακρινό νησί; 

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 35]

1. με τα δικά μου ταίρι. Η Νάνα Μούσχουρη τραγουδάει: κρυφό της νύχτας ταίρι.

2. του γυρισμού.

Píseň Sirény
(S bílým svým kapesníkem)

S bílým svým kapesníkem
s tebou se rozloučím
a aby ses ke mně vrátil
vstoupím do kostela.
 
Zapálím olejovou lampu
a svíčku zhasnu
zavřu oči
a budu o tobě snít.
 
Proč jsi smutný
a nic neříkáš
ptáku putující
na vzdálený ostrov?
 
Měla jsem oba tvé rty
v páru svých vlastních
leč hvězdu v srdci
odtud si neber.
 
Dala jsem ti mušli
bys držel ji v ruce
až do dalšího léta
kdy tě opět spatřím.
 
Proč jsi smutný
a nic neříkáš
ptáku putující
na vzdálený ostrov?

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic

Il canto della sirena (Col mio fazzoletto bianco)

Col mio fazzoletto bianco
ti saluterò
e perché tu ritorni a me
entrerò in chiesa.
 
Accenderò il lumino
e spegnerò la candela
chiuderò gli occhi
e ti sognerò.
 
Perché sei triste 
e anche tu non parli
uccello viaggiatore
in un’isola lontana?
 
Avevo le tue labbra
come eterno compagno
ma la stella del cuore
non prenderla di qua.
 
Ti ho donato una conchiglia
che tu la tenga in mano 
fino all’estate prossima
quando ti rivedrò.
 
Perché sei triste 
e anche tu non parli
uccello viaggiatore
in un’isola lontana?

 

 

 

Maria Rosa Caracausi, Palermo University, Italy